Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Mersin Son dakika Haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Reçetesiz antibiyotik satışına Yargıtay kararı: Her satış için para cezası

Reçetesiz antibiyotik satışına Yargıtay kararı: Her satış için para cezası

haber haber - - 4 dk okuma süresi
21 0

Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi, reçetesiz yapılan her satış için eczacıya para cezası verilmesine hükmetti.

Reçetesiz antibiyotik satışına Yargıtay kararı: Her satış için para cezası

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçesi ile işlem yapıldı.

3 ayrı tutanak tutularak üçer kez 521 lira para cezası kesildi.

Olay üzerine eczacı tarafından idari para cezasına itiraz edilse de bu itiraz Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

DEVREYE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GİRDİ

Adalet Bakanlığı, kararı bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi.

Başsavcılık, kabahatli eczacı hakkında 3 defa reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir kere olmak üzere üç kez 52 lira ceza kesildiğine dikkat çekti.

Reçetesiz antibiyotik satışına Yargıtay kararı: Her satış için para cezası  #1

“AYNI KABAHATİN BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ HALİNDE…”

Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2’nci maddesindeki ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ ifadesine atıfta bulundu.

BOZMA TALEBİ

Bozma talebinde şöyle denildi:

“Reçetesiz antibiyotik satma eylemi sebebiyle üç farklı tutanak düzenlenip üç ayrı idari yaptırım kararı verilmiş olması karşısında, tüm satışların tek fiil kabul edilmesi gerekirdi. Her bir ilaç için ayrı ayrı idari yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, başvurunun bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309’uncu maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmaktadır.”

RET KARARI YERİNDE BULUNDU

Başsavcılık, Adalet Bakanlığı’nın cezanın iptaline ilişkin talebinin görüşülmesi için dosyayı 19’uncu Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Daire üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği ret kararını yerinde buldu.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi’nin oy birliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“1262 sayılı Kanun’un 1/2. maddesinde yer alan ‘Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır’ düzenlemesi ile kabahat oluşturan fiil tanımlanmıştır.

5326 sayılı Kanunun 15/2. maddesinde yer alan kabahatlerdeki içtima uygulamasına yönelik ‘Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ düzenlemesi ile ancak kesintisiz fiille işlenebilen kabahatler yönünden idari yaptırım uygulanana kadar tek fiil sayılacağı kabul edilmiştir.

Kabahatliye yüklenen reçete ile satılması zorunlu olan ilaçları reçetesiz olarak satmanın ise farklı zamanlarda ve farklı işlemlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kesintisiz bir fiil olduğundan söz edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.”

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir