Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Mersin Son dakika Haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. HTS kaydı nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir?

HTS kaydı nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir?

haber haber - - 6 dk okuma süresi
30 0

HTS kaydı, geçmişe yönelik arama ve sinyal kayıtlarının emniyet ya da istihbarat güçleri tarafından kayıt altına alınması olarak tanımlanmaktadır. Peki HTS ne işe yarar, kaç yıl saklanır?

HTS kaydı nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir?

Tam açılımı Historical Traffic Search olan HTS, arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak isimlendirilebilmektedir. Hukuki davalarda şüpheli ya da sanığın geçmişte yapmış olduğu iletişim kayıtlarını kapsamaktadır.

İçerisinde tarih ve saat bilgisinin de yer aldığı HTS kayıtları, kişinin kimi aradığı ya da o kişi ile sesli, görüntülü ya da yazılı iletişim tercihlerinden hangisiyle iletişime geçtiği hakkında bilgi vermektedir.

Peki HTS kaydı, nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir? İşte HTS kayıtları hakkında tüm merak edilenler…

HTS KAYITLARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

HTS Kayıtları, kişilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır.

HTS raporları; baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistiklerinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi teknik bilgileri barındırmaktadır.

Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamındaki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık ya da şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsamaktadır.

HTS kaydı nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir? #1

HTS KAYITLARI KAÇ YIL SAKLANIR?

Ceza Muhakemeleri Kanunu (m.135/4), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da öngörülen süreler dikkate alınır.

İletişimin tespiti kararı iki ay için verildiğinde, bu karar sadece iki ay için geçerli olacak. İki ayın bittiği son güne kadar şüpheli veya sanığın iletişim kayıtları geçmişe dönük ve süre sınırı olmaksızın elde edilebilecektir.

HTS kaydı nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir? #2

HTS KAYDI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

HTS kaydı/raporunun çıkartılması için mahkeme kararının olması gerekmektedir. HTS raporu, mahkeme tarafından onay alınması halinde operatörlerden alınmaktadır.

HTS KAYDI KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

HTS raporu ya da HTS kayıtlarının çıkma süresi, kişinin işlemiş olduğu suçun niteliğine ve davanın süresine göre 7 ile 30 gün arasında değişmektedir.

HTS kaydı nedir, ne işe yarar? HTS kayıtları kaç yıl saklanır, hangi suçlarda istenir? #3

HTS KAYITLARI HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği HTS kayıtları, eğer şüpheli hakkında şu iddialar söz konusuysa istenebilir:

a) T.C.K.’da yer alan;

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

İşkence (Madde 94, 95),

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),

Parada sahtecilik (Madde 197),

(Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)Fuhuş durumları (Madde 227),

Rüşvet durumları (Madde 252),

İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

c) (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 1

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir