Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Mersin Son dakika Haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Ceza Muhakemesi ve Avukat

Ceza Muhakemesi ve Avukat

haber haber - - 4 dk okuma süresi
29 0

Ceza Muhakemesi ve Avukat

Ceza Muhakemesi

Ceza muhakemesi, bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyete denir. Ceza muhakemesi sürecinin sonunda birey hak ve özgürlüklerine yönelik ağır ve telafisi çoğu zaman imkânsız olan yaptırımlara karar verilebileceğinden bireylerin haksız ve ölçüsüz yaptırımlara ve tedbirlere tabi tutulmaması oldukça önemlidir. Ceza muhakemesi hukuku, suçlara yönelik etkin bir soruşturma ve kovuşturma sürecinin yönetilebilmesi ve bunun yanında bireysel hak ve özgürlüklere yönelik haksız ve ölçüsüz müdahalelerde bulunulmaması amacıyla ince bir denge mekanizması üzerine kuruludur. Mekanizmanın adil sonuçlar ortaya koyabilmesi için mevzuatın ve yüksek mahkeme içtihatlarının en iyi şekilde öğrenilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Soruşturma

Soruşturma, suç işlendiği haberinin kolluk veya cumhuriyet savcıları tarafından haber alınmasıyla başlar.  Soruşturma evresinde bir suçun işlendiğine dair bilgiler, belgeler ve deliller toplanmaktadır. Cumhuriyet savcısı bilgi, belge ve delilleri topladıktan sonra bunların değerlendirmesini yaparak yeterli delil olması halinde şüpheli hakkında ilgili suçlar bakımından kamu davası açar, şüphelinin masum olduğunun anlaşılması veya yeterli delil yokluğunda ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir.

Kovuşturma

Cumhuriyet savcısının mevzuata uygun şekilde gerekli bilgi, belge ve delilleri toplamak suretiyle iddianameyi hazırlayıp mahkemeye göndermesi ve akabinde mahkemenin iddianameyi kabulü ile kovuşturma evresine geçilir. Kovuşturma evresinde yetkili ve görevli mahkemece sanığın yargılaması yapılır ve dosya içeriğine göre CMK md. 223’teki kararlardan biri verilir.

Asliye Ceza Mahkemeleri

Tek hakimlidir. Kanunda yazılı soyut cezanın üst sınırı 10 yıldan az ise bu suç asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girer.

Ağır Ceza Mahkemeleri

Bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç hâkimden oluşur. Kanunda yazılı suçun soyut cezasının alt sınırı 10 yıl ya da daha fazla olması halinde bu suç ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girer. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma, irtikap, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas vs. ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir kısım suçlardır.

Ceza Muhakemesi’nde Avukat

Avukatlık mesleğinin en zorlu yönlerinden biri ceza avukatı olarak hareket etmektir. Bir ceza ceza avukatı veya ağır ceza avukatı, mağdurların haklarını ve bireysel özgürlüklerini dikkate alarak toplumun en hassas sorunları üzerinde çalışır ve şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören, katılan ve ceza muhakemesinden etkilenen diğer kişileri temsil eder.

Ceza yargılamasında doğrudan hürriyeti bağlayıcı cezalara hükmedilmesi avukatın önemini iyice artırmaktadır. Bir suçla itham edilmek üzücü ve ürkütücüdür. Ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir hata tüm süreci tehlikeye atabilir ve kişiyi hapse atabilir. Bu nedenle, suçlama ciddi olsun veya olmasın, birçok avantajı olduğu ve davayı kazanmaya önemli ölçüde yardımcı olabileceği için uzman bir ceza avukatı tutmak her zaman yapılması gereken mantıklı bir hareketlerden biridir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir